Ewidencja i rejestr - Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencja i rejestr

Wydział Prewencji

 1. Dziennik korespondencyjny
 2. Książka ewidencji sprzętu
 3. Zeszyt odpraw
 4. Rejestr korespondencji wpływającej
 5. Faksy – wychodzące, przychodzące
 6. Książka doręczeń
 7. Zeszyt odpraw
 8. Ewidencja wyjść i wejść
 9. Książka nadzoru nad bronią służbową w magazynie uzbrojenia
 10. Zeszyt kontroli magazynu uzbrojenia
 11. Rejestr spraw o wykroczenia
 12. Rejestr wydanych notatników służbowych
 13. Ksiązka odpraw do służby dzielnicowego
 14. Książka kontroli sparw przydzielonych
 15. Książka dyspozytora
 16. Książka ewidencji kluczy
 17. Książka wydania broni
 18. Ksiązka wydania paralizatora
 19. Książka wydania radiostacji
 20. Książka rejestr badań alcotestu
 21. Ksiązka przebiegu służby w PDOZ
 22. Książka osób umieszczonych w PDOZ
 23. Zeszyt poleceń służbowych
 24. Rejestr pojazdów zabezpieczonych
 25. Książka nadzoru służbowego
 26. Rejestr dozoru Policji
 27. Książka depozytu broni
 28. Książka konwoju
 29. Zeszyt ewidencji wydanych przepustek
 30. Książka wizyt lekarskich
 31. Książka kontroli

Wydział Ruchu Drogowego

 1. Rejestr korespondencji wpływającej
 2. Rejestr korespondencji wychodzącej
 3. Dziennik korespondencji sekretariatu
 4. Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych
 5. Rejestr pokwitowań za zatrzymane dowody rejestracyjne
 6. Rejestr zatrzymanych dokumentów prawa jazdy
 7. Rejestr kart informacyjnych i kart rejestracyjnych
 8. Rejestr potwierdzeń ukarania mandatem
 9. Książka doręczeń przesyłek miejscowych
 10. Skorowidz
 11. Ewidencja faksów przychodzących
 12. Rejestr pracy w nadgodzinach
 13. Rejestr kancelaryjny w sprawie ewidencji ukaranych kierowców (rejestr fotoradarów miejscowych)
 14. Rejestr kancelaryjny w sprawie ewidencji ukaranych kierowców (rejestr fotoradarów obcych)
 15. Książka służby
 16. Rejestr spisu spraw
 17. Rejestr przesyłek nadanych
 18. Pocztowa książka nadawcza
 19. Książka doręczeń materiałów niejawnych
 20. Karty zapoznania z treścią aktu prawnego
 21. Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badania zawartego alkoholu w wydychanym powietrzu
 22. Książka odpraw
 23. Zeszyt narad
 24. Książka pracy przyrządu kontrolno-pomiarowego
 25. Ewidencja wideorejestratora/fotorejestratora
 26. Rejestr wydanych notatników służbowych
 27. Rejestr wydanych bloczków pokwitowań na zatrzymane dokumenty

Wydział Kryminalny

 1. Dziennik korespondencyjny
 2. Rejestr korespondencji wpływającej
 3. Rejestr korespondencji wychodzącej
 4. Ewidencja faksów
 5. Dziennik przepisów
 6. Ewidencja czasu służby
 7. Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 8. Książka doręczeń
 9. Dziennik stanowiska ODN
 10. Książka ewidencji kluczy
 11. Książka kluczy ODN
 12. Rejestr teczek operacyjnych
 13. Książka doręczeń poczty do instytucji na terenie miasta
 14. Rejestr osób zaginionych
 15. Rejestr osób poszukiwanych

Jednoosobowe Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych

 1. Dziennik korespondencji
 2. Dziennik ewidencji wykonanych dokumentów
 3. Dziennik ewidencji wydanych materiałów kancelaryjnych
 4. Dziennik ewidencji wykonanych kopii
 5. Rejestr dzienników, książek elektronicznych i teczek – WKT-111
 6. Dziennik stanowiska ODN
 7. Książki doręczeń przesyłek miejscowych
 8. Rejestr postępowań sprawdzających
 9. Rejestr wydanych poświadczeń
 10. Rejestr zaświadczeń o odbytym przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych
 11. Rejestr wydanych odmów wydania poświadczenia
 12. Rejestr kontrolnych postępowań sprawdzających
 13. Książka ewidencji pieczęci służbowych i stempli
 14. Dziennik przepisów niejawnych
 15. Książka wejść i wyjść do Kancelarii Tajnej.

Zespół ds. Kontroli i BHP

 1. Rejestr wypadków funkcjonariuszy
 2. Rejestr wypadków pracowników cywilnych
 3. Rejestr wydanych skierowań na badania lekarskie

Zespół ds. Finansów i Zaopatrzenia

 1. Rejestr faktur wpływających
 2. Rejestr wydatków
 3. Rejestr dowodów wydania i przyjęcia
 4. Ewidencja postępowań szkodowych
 5. Rejestr postępowań szkodowych
 6. Rejestr druków ścisłego zarachowania
 7. Księga obrotów / kasa, mkg, Izba Zatrzymań/
 8. Rejestr wniosków o wydanie zaświadczeń dot. kserokopii dokumentów
 9. Rejestr darowizn
 10. Ewidencja główna uzbrojenia i techniki policyjnej na wydziały i jednostki terenowe
 11. Ewidencja sprzętu techniki policyjnej i biurowej, kwaterunkowej, warsztatowej, stołówkowo – kuchennej
 12. Rejestr imienny funkcjonariuszy kart mundurowych
 13. Książka magazynowa art. biurowych
 14. Książka magazynowa art. konserwujących
 15. Książka magazynowa napojów chłodzących
 16. Ewidencja psów służbowych
 17. Rejestr kart mieszkaniowych
 18. Ewidencja mandatów karnych gotówkowych i kredytowanych
 19. Ewidencja rozkazów nagrodowych
 20. Ewidencja osób zatrzymanych w PDOZ
 21. Księga ewidencji obrotów materiałów pędnych i smarów
 22. Książka magazynowa materiałów pędnych i smarów
 23. Rejestr zbiorników samochodowych i motocyklowych
 24. Książka wyjść w godzinach służbowych
 25. Rejestr pracy w godzinach poza normatywnym czasem pracy.

Sekretariat Komendanta

 1. Rejestr korespondencji wpływającej do KPP
 2. Rejestr korespondencji wpływającej – Wydział Doch.-Śledczy
 3. Rejestr korespondencji wpływającej – Wydział PG i KR
 4. Rejestr korespondencji wpływającej – Wydział Prewencji
 5. Rejestr korespondencji wpływającej – Wydział Ruchu Drogowego
 6. Rejestr zatrzymanych praw jazdy
 7. Rejestr faktur i rachunków
 8. Rejestr wysłanych ampułek krwi
 9. Rejestr korespondencji z zagranicą
 10. Rejestr ewidencji książek, dzienników dla dokumentacji jawnej
 11. Dziennik przepisów Komendanta Powiatowego Policji
 12. Dziennik przepisów Komendanta Wojewódzkiego Policji
 13. Dziennik przepisów Komendanta Głównego Policji
 14. Dziennik przepisów Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
 15. Dziennik przepisów - inne resorty
 16. Książka doręczeń przesyłek miejscowych
 17. Książka doręczeń druków MRD
 18. Rejestry poczty specjalnej
 19. Pocztowa książka nadawcza
 20. Rejestr poczty z Prokuratury Rejonowej
 21. Karty zapoznania z aktami prawnymi
 22. Rozdzielniki do aktów prawnych
 23. Rejestr korespondencji wpływającej
 24. Dziennik korespondencji sekretariatu
 25. Rejestr korespondencji wychodzącej
 26. Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 27. Zeszyt odpraw Komendanta Powiatowego Policji w Ostrzeszowie
 28. Dziennik telegramów wychodzących
 29. Dziennik telegramów wpływających
 30. Dziennik przepisów
 31. Rejestr skarg i wniosków
 32. Książka doręczeń przesyłek miejscowych
 33. Skorowidz do dziennika korespondencyjnego
 34. Rejestr skierowań na badania lekarskie kierowców
 35. Rejestr wydanych delegacji
 36. Ewidencja telefonów i faksów
 37. Skorowidz do skierowań na badania lekarskie i psychologiczne
 38. Rejestr wystąpień prokuratorskich
 39. Rejestr wniosków personalnych
 40. Książka przyjęć interesantów
 41. Lista obecności
 42. Lista obecności narad koordynacyjnych
 43. Rejestr kart zbliżeniowych
 44. Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw Komendanta Powiatowego Policji w Ostrzeszowie
   

Metryczka

Data publikacji 08.03.2013
Data modyfikacji 13.04.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Jakubowska
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Jakubowska KPP Ostrzeszów
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Jakubowska
do góry