Zakres działania i kompetencje

 
Kompetencje Komendanta Powiatowego Policji w Ostrzeszowie
 
 • Komendant bezpośrednio nadzoruje realizację zadań następujących komórek organizacyjnych Komendy:
 1. Komisariat Policji w Grabowie nad Prosną,
 2. Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnyh
 3. Zespół Prezydialny, Kadr i Szkolenia,
 4. Zespół Finansów, Zaopatrzenia, Łączności i Informatyki
 5. Zespół do sparw Ochrony Informacji Niejawnych
 6. Jednoosobowe Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 • I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji nadzoruje realizację zadań następujących komórek organizacyjnych Komendy:
 1. Wydział Kryminalny
 2. Wydział Prewencji 
 3. Wydział Ruchu Drogowego

Metryczka

Data publikacji 11.04.2017
Data modyfikacji 12.04.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Jakubowska KPP Ostrzeszów
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Jakubowska
do góry